dịch vụ hoàn thuếTheo Thông tư 302/2016/TT-BTC Mức lệ phí thuế môn bài là bao nhiêu hàng năm doanh nghiệp phải chịu mức thuế là bao nhiêu, trường hợp nào được miễn thuế môn bài

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là loại thuế trực thu đánh trên số vốn (vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư) đã đăng ký của doanh nghiệp (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm liền kề trước đó (của hộ kinh doanh cá thể). Thuế môn bài là loại thuế được thu hàng năm.

Mức lệ phí thuế môn bài theo quy định mới nhất hiện nay:

Các bậc thuế môn bài theo quy định tại TT 302/2016/TT-BTC

Quy định:

+ Khi kê khai thuế môn bài doanh nghiệp chỉ cần khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Tờ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đối với tổ chức mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày. (Kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh).

Mức lệ phí thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
         1 Trên 1.500.000 1.000.000
         2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
         3 Trên   750.000  đến 1.000.000 500.000
         4 Trên   500.000   đến   750.000 300.000
         5 Trên   300.000   đến   500.000 100.000 
         6 Bằng hoặc thấp hơn    300.000 50.000

Quy định:

– Lệ phí môn bài không phải khai đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Thay vào đó Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tổng doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng.

+Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có thời gian kéo dài trong nhiều năm. Thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

+ Nếu nộp thuế GTGT, thuế TNCN một lần cho từng hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

–Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế. Thì tổ chức nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình chưa nộp.

Lưu ý thời gian nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Các đối tượng phải nộp thuế môn bài gồm

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn