dịch vụ hoàn thuếViệc cân đối phát sinh là kỹ năng căn chỉnh trong kế toán, việc này đòi hỏi kế toán cần có kinh nghiệm làm việc lâu năm, Vậy làm thế nào để xử lý Bảng cân đối phát sinh không cân

Bảng cân đối không cân do:

– Nhập sai hàng tồn kho

– Sai sót ở phần định khoản

– Quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp bị âm

Bảng cân đối phát sinh không cân

Cách xử lý Bảng cân đối phát sinh không cân

– Nếu sai sót ở phần định khoản như nói ở trên thì bạn cẩn thận kiểm tra lại từng định khoản và sửa lại cho đúng.

– Sai sót ở khâu nhập hàng tồn kho thì cần: đối chiếu bảng nhập hàng tồn kho với bảng xuất – nhập – tồn, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng phương pháp tính giá xuất kho, ghi nhận giá vốn, kiểm tra xem có xuất hàng trước khi có phiếu nhập kho không?

– Trong trường hợp phát hiện quỹ tiền âm chưa tìm được nguyên nhân thì bạn cần nhanh chóng xử lý bằng cách vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung quỹ hoặc thu hồi công nợ bổ sung quỹ.

– Còn nếu sai sót do chưa phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao, thì kế toán thực hiện bút toán phân bổ cho phù hợp.

Lưu ý

Kế toán viên cần đặc biệt lưu ý những điều sau khi gặp trường hợp sai sót về bảng cân đối phát sinh:

Kiểm tra, đối chiếu các khoản khác với sổ ghi chép chi tiết

– Kiểm tra, đối chiếu số dư và số phát sinh ở tài khoản 111 với sổ quỹ tiền mặt.

– Kiểm tra, đối chiếu số dư và số phát sinh của tài khoản 112 với sổ phụ ngân hàng.

– Kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản 1331 với tờ khai thuế (Nếu doanh nghiệp vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ) hoặc tài khoản 3331 (Nếu doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT).

– Đối chiếu, so sánh số liệu trên tài khoản 142, TK 242, TK 214 với bảng số liệu trong phân bổ chi phí trả trước hoặc bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định.

– Kiểm tra, đối chiếu số dư của các tài khoản 131, 331 với sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả.

– Kiểm tra, đối chiếu số dư bên Nợ, bên Có của các tài khoản xem đã đúng với bản chất kế toán của các tài khoản chưa.

+ Tài khoản phản ánh doanh thu và chi phí (từ tài khoản đầu 5 đến đầu 9) không có số dư cuối kỳ.

+ Tài khoản loại 1 và loại 2 không có só dư bên có. Trừ một số tài khoản như 159, 214…

+ TK 131, 331 có thể dư ở cả hai bên ( vừa Nợ, vừa Có)

+ TK 112 phải khớp với sổ phụ ngân hàng.

+ TK 133, 3331 phải khớp với các chỉ tiêu trên tờ khai thuế.

+ TK 156  phải khớp với BCNXT kho.

+ TK 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 242.

+ TK 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng khấu hao 211.

Kiểm tra các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ cần xem xét bao gồm:

– Kết chuyển thuế GTGT.

– Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

– Kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí.

– Kết chuyển lãi hoặc lỗ sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn