dịch vụ hoàn thuếMẫu sổ sách kế toán nội bộ cho doanh nghiệp mới nhất năm 2019 và tìm hiểu công việc của kế toán nội bộ phải làm là những công việc gì

Trước khi tải mẫu sổ sách kế toán nội bộ quý doanh nghiệp cần hiểu kế toán nội bộ là gì ? công việc của kế toán nội bộ phải làm những gì

Kế toán nội bộ là một vị trí quan trọng, qua kế toán nội bộ, ta có thể nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó ra đưa ra những quyết định đúng đắn nhất

mẫu sổ sách kế toán nội bộ

– Kế toán nội bộ trong công ty là tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lỗ – lãi thực tế của công ty.

Kế toán nội bộ trong công ty  sẽ có trách nhiệm phát hành, kiểm tra và kiểm soát tình hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự. Bên cạnh đó người kế toán nội bộ còn phải hạch toán, lưu trữ các chứng từ nội bộ; lập các báo cáo vào hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của người quản lý. Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.

– Ngoài ra kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để có thể đưa ra những kiến nghị tốt cho giám đốc điều hành.

Công việc của kế toán nội bộ phải làm:

Dựa trên mẫu sổ sách kế toán nội bộ Kế Toán Minh Việt xin được liệt kê các công việc của kế toán nội bộ phải làm như sau:

-  Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự

- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ

- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

-  Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác

-  Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp

Ngoài ra, kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Tuy nhiên với mỗi doanh nghiệp thì có những quy mô hoạt động khác nhau, năng lực nhân viên khác nhau do đó cũng sẽ có những công việc của kế toán nội bộ khác nhau.

Tải mẫu sổ sách kế toán nội bộ mới nhất năm 2019: Tại đây

 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào